solgain2
SOLGAIN
Nowatorski projekt konkurencyjnego stacjonarnego modułu fotowoltaicznego o niskim współczynniku koncentracji

Wzrastające zapotrzebowanie na technologie o niskiej emisji dwutlenku węgla, a w szczególności fotowoltaika (PV), napędza rozwój technologii, produktów i usług. Głównym wyzwaniem technologicznym stawianym technologii PV jest osiągnięcie rentowności, tj. gdy cena produkcji energii elektrycznej jest równa lub niższa parytetowi sieci (ang. grid parity). Projekt SOLGAIN ma na celu opracowanie innowacyjnych technologii fotowoltaicznych, umożliwiając osiągnięcie kosztów docelowych równych 0,67 €/W.

Zobacz projekt