poig1.4s2
DORS
Badania i opracowanie światłowodowego czujnika dynamicznego pomiaru zmian ciśnienia

Celem projektu jest opracowanie czujnika mierzącego dynamicznie zmianę ciśnienia do zastosowania w warunkach przepływu cieczy i/lub gazów także o właściwościach agresywnych oraz badania dotyczące opracowania nowych struktur światłowodowych, szczególnie światłowodów fotonicznych oraz ich efektywnego wykorzystania do budowy ww. czujnika.

Zobacz projekt