• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: Projekt „Opracowanie układu do zautomatyzowanego mierzenia wybranych parametrów soczewek” w ramach Działania 1.2 – Projekty badawczo-rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
SZACOWANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówień dotyczących usług i dostaw niezbędnych do realizacji projektu „Opracowanie układu so zautomatyzowanego mierzenia wybranych parametrów soczewek” w ramach działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w projekcie Oś Priorytetowa „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.” Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowanych ofert cenowych na poniższe usługi/dostawy.