• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Aktualności: Ruszył "Lider Fotoniki" 2016
Ruszyła II edycja konkursu „Lider Fotoniki” im. dr Jana Wójcika. Wygraj staż w naszej firmie!

Właśnie ruszyła druga edycja konkursu „Lider Fotoniki” im. dr Jana Wójcika, którego organizatorem jest Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów. InPhoTech jest jednym ze współorganizatorów konkursu, a nagroda główna to płatny staż w naszej firmie. W konkursie udział mogą wziąć studenci i absolwenci zajmujący się fotoniką. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2016 roku.

„Lider Fotoniki” to innowacyjny w swojej formule konkurs przeznaczony dla studentów oraz absolwentów polskich uczelni , prowadzących badania z zakresu fotoniki. Czynnikiem wyróżniającym konkurs od większości innych jest specyficzna, innowacyjna formuła.

Do konkursu mogą się zgłaszać osoby, które między 1 października 2014 roku, a 30 września 2015 roku obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską z zakresu fotoniki na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz niestacjonarnych wszystkich polskich uczelni wyższych. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2016 roku. W drugiej połowie maja 2016 roku w Warszawie odbędzie się Finał Konkursu, podczas którego autorzy najlepszych prac wygłoszą prezentacje i spróbują przekonać Kapitułę Konkursu do zalet wdrożeniowych pomysłów zawartych w swoich pracach. Kapituła Konkursu złożona z naukowców i przedsiębiorców z branży fotoninczej nagrodzi najlepszych uczestników i wybierze zwycięzcę – „Lidera Fotoniki” 2016 roku.

Nagrodą główną w konkursie jest 3-miesięczny płatny staż (3 tys. zł/miesiąc) w firmie InPhoTech - lub nagroda finansowa w wysokości 3 tysięcy złotych (do wyboru). Pozostali laureaci także zdobędą nagrody finansowe. Ponadto przewidziane są wyróżnienia dodatkowe, również w postaci praktyk czy staży w firmach związanych z branżą fotoniczną.

Aby zgłosić się do II edycji konkursu „Lider Fotoniki” należy do dnia 15 kwietnia 2016 roku wysłać drogą elektroniczną w formacie pdf:

  • jeden egzemplarz pracy dyplomowej
  • opinię promotora
  • życiorys autora, zawierający dorobek naukowy, dane kontaktowe (nr. telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji), informacje o obronie pracy (nazwisko promotora, nazwisko recenzenta/recenzentów, datę obrony, miejsce obrony i uzyskaną ocenę)
  • streszczenie pracy (do 5 stron A4)
  • krótkie uzasadnienie wyboru tematyki i wskazanie jej innowacyjności oraz możliwych zastosowań.

Prace i załączniki należy wysłać drogą elektroniczną do dnia 15 kwietnia 2016 roku na adres: [email protected]

Ewentualne pytania prosimy kierować na ten sam adres mailowy.

Głównym organizatorem konkursu jest Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów. Współorganizatorami są: firmy InPhoTech i Fibrain oraz kawiarnia Chmiel Cafe. Patronami medialnymi konkursu są: Magazyn VIP, FAKTY Magazyn Gospodarczy oraz Rynek Inwestycji.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.pcfs.org.pl