• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Aktualności: „Lider Fotoniki”. Na zgłoszenia czekamy do 10 maja!
„Lider Fotoniki”. Na zgłoszenia czekamy do 10 maja!

Serdecznie zachęcamy do udziału w drugiej edycji konkursu „Lider Fotoniki”. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 10 maja 2016 roku. Finał Konkursu, podczas którego wybrani przez Kapitułę Konkursu uczestnicy wygłoszą swoje prezentacje oraz nastąpi wybór laureatów odbędzie się we wrześniu 2016 roku.

W konkursie udział może wziąć każdy, kto w okresie od 1 października 2014 roku, do 30 września 2015 roku obronił pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską z zakresu fotoniki na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz niestacjonarnych wszystkich polskich uczelni wyższych.

Nagrodą główną w konkursie jest 3-miesięczny płatny staż (3 tys. zł/m-c) w firmie InPhoTech w Warszawie lub nagroda finansowa w wysokości 3 tysięcy złotych (do wyboru). Autorzy najlepszych prac i prezentacji otrzymają wyróżnienia w postaci nagród pieniężnych. Ponadto przewidziane są wyróżnienia dodatkowe, również w postaci praktyk czy staży w firmach związanych z branżą fotoniczną.

Na zgłoszenia czekamy do 10 maja 2016 roku.

Aby zgłosić się do drugiej edycji konkursu „Lider Fotoniki” im. dr Jana Wójcika należy na adres [email protected] wysłać:

  • jeden egzemplarz pracy dyplomowej
  • opinię promotora
  • życiorys autora, zawierający dorobek naukowy, dane kontaktowe (nr. telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji), informacje o obronie pracy (nazwisko promotora, nazwisko recenzenta/recenzentów, datę obrony, miejsce obrony i uzyskaną ocenę)
  • streszczenie pracy (do 5 stron A4)
  • krótkie uzasadnienie wyboru tematyki i wskazanie jej innowacyjności oraz możliwych zastosowań.

Głównym organizatorem konkursu jest Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów. Współorganizatorami są: firmy InPhoTech i Fibrain oraz kawiarnia Chmiel Cafe. Patronami medialnymi konkursu są: Magazyn VIP, FAKTY Magazyn Gospodarczy oraz Rynek Inwestycji.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.pcfs.org.pl