• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Aktualności: O Polskich Światłowodach w Pulsie Biznesu
InPhoTech z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju!

Z radością informujemy, że spółka InPhoTech została doceniona i znalazła się w gronie laureatów kolejnego konkursu dedykowanego innowacyjnym polskim firmom. Tym razem zdobyliśmy uznanie w oczach ekspertów z kapituły oraz przedstawicieli Centrum Inteligentnego Rozwoju i zdobyliśmy Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2016!

List gratulacyjny

Centrum Inteligentnego Rozwoju prowadzi działania informacyjno-promocyjne odpowiadające rzeczywistym potrzebom beneficjentów programów UE i krajowych. Informuje ogół społeczeństwa o roli środków europejskich w realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego rozwoju – przekładającego się na spójność gospodarczą i poprawę życia społeczeństwa.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające samorządy, podległe im spółki oraz przedsiębiorstwa, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski.