• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Aktualności: Konkurs TEAM-TECH. Projekt NODUS doceniony
Konkurs TEAM-TECH. Projekt NODUS doceniony

NODUS - to tytuł naszego projektu, który został doceniony i dofinansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach pierwszej edycji programu TEAM-TECH. Dofinansowanie i uznanie w oczach ekspertów zdobyło tylko osiem projektów.

Program TEAM-TECH oferuje granty dla zespołów badawczych na prowadzenie prac B+R w zakresie rozwoju technologii lub produktów opartych o odkrycia naukowe. Do pierwszego konkursu zgłoszono 38 projektów, z których osiem uzyskało finansowanie ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt NODUS zakłada opracowanie nowych światłowodów dla czujników pracujących w obecności promieniowania radioaktywnego. Takie czujniki światłowodowe mogą dokładnie badać warunki panujące m. in. w elektrowniach jądrowych czy wysypiskach śmieci radioaktywnych. Kierownikiem projektu, który realizowany będzie w ramach Klastra Fotoniki i Światłowodów, jest dr inż. Tomasz Nasiłowski.