• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Aktualności: Relacja z Brukseli z jubileuszowego spotkania Photonics Public Private Partnership
Relacja z Brukseli z jubileuszowego spotkania Photonics Public Private Partnership

W dniach 1 i 2 marca 2016 roku nasi przedstawiciele wzięli udział w corocznym spotkaniu grupy Photonics Public Private Partnership. Jest to porozumienie zrzeszające ekspertów ze środowiska fotonicznego z całej Europy. Uczestnicy świętowali dziesiątą rocznicę powołania platformy Photonics21, a gościem honorowym spotkania był komisarz europejski ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa - Günther Oettinger.

W spotkaniu odbywającym się w Brukseli udział wzięło ponad 370 ekspertów, którzy obradowali m.in. nad zdefiniowaniem priorytetów z zakresu fotoniki w ramach programu Horyzont 2020 i ustaleniem programu roboczego na lata 2018-2020. Istotnym tematem obrad była również cyfryzacja europejskiego przemysłu. Spotkanie rozpoczął gość honorowy – Günther Oettinger. Komisarz europejski ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa podkreślił, że innowacyjne rozwiązania fotoniczne są w stanie zapewnić przewagę konkurencyjną wielu branżom, a sama fotonika należy do grona kluczowych technologii, dzięki którym cyfryzacja europejskiego przemysłu może zakończyć się sukcesem.

Günther Oettinger - Komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa
Photo: Vivian Hertz/Photonics21

Komisarz Oettinger docenił również ogrom 10-letniej pracy wykonanej dla rozwoju fotoniki przez platformę Photonics21 oraz wyróżnił grupę Photonics Public Private Partnership jako ważny organ doradczy Komisji Europejskiej.

Europejska Platforma Technologiczna Photonics21 została powołana w grudniu 2005 roku i skupia obecnie już ponad 2500 osób – naukowców, ekspertów oraz przedsiębiorców związanych z branżą fotoniczną. Z platformy wywodzi się grupa Photonics Public Private Partnership, która pełni funkcję organu doradczego dla Komisji Europejskiej.

Dwudniowe spotkanie cieszyło się ogromną popularnością – udział w nim wzięło ponad 370 specjalistów, naukowców i polityków, a ze względu na poruszane tematy i podjęte decyzje zostało mianowane najefektywniejszym w 10-letniej historii platformy Photonics21.

Photo: Vivian Hertz/Photonics21

Więcej informacji na stronie: www.photonics21.org