• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
 • +48 22 378 48 91
 • +48 22 409 91 451
 • [email protected]
Projekty: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla innowacyjnych usług InPhoTech Sp. z o.o.”

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu - Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Umowa nr UDA-POIG.06.01.00-14-395/13-00 z dnia 28 lutego 2014 roku

„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla innowacyjnych usług InPhoTech Sp. z o.o.”
 • Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-14-395/13-00
 • Termin realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2015
 • Źródło finansowania:Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
 • Całkowity budżet: 621 919,94,00 PLN
 • Dofinansowanie: 396 482,44 PLN

 • Osoba do kontaktów: Krzysztof Zubrzycki
 • Tel: +4822 409 91 45
 • e-mail: [email protected]