• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Postępowania ofertowe: Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów optoelektronicznych do prac badawczych w ramach projektu „Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji” realizowanego w ramach Konkursu: Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

Załączniki:

Data publikacji ogłoszenia: 19.06.2018 r.Przedmiotem zamówienia jest utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.1.

Załączniki:


Pytania i odpowiedzi dotyczące Ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2017/04/28 z dnia 28.04.2017 r.

Pytania i odpowiedzi

Data publikacji: 10.05.2017 r.Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia. W ramach usługi zostanie zrealizowana gruntowna analiza rynku stosowanych technologii / dot. czujnika światłowodowego Przedmiotowa usługa realizowana będzie w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Załączniki:Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem „czujnik światłowodowy”. Przedmiotowe usługi realizowane będą w ramach podziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Załączniki:Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia. W ramach usługi zostanie zrealizowana gruntowna analiza rynku stosowanych technologii / dot. interferometru światłowodowego Przedmiotowa usługa realizowana będzie w ramach podziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Załączniki:Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem „interferometr światłowodowy”. Przedmiotowe usługi realizowane będą w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Załączniki:Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania technologii zapisu światłowodowych siatek Bragga na wielordzeniowych krzemionkowych światłowodach mikrostrukturalnych, która będzie wykonywana w przypadku gdy InPhoTech Sp. z o. o. będzie realizowała projekt pt.„Wieloparametrowe czujniki fotoniczne wykorzystujące mikrostrukturalne światłowody wielordzeniowe.”

Załączniki:Przedmiotem oferty jest przygotowanie wyceny kompleksowej realizacji usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem „Światłowodowy czujnik gazów”.

Załączniki:Przedmiotem zamówienie jest usługa opracowania technologii zapisu światłowodowych siatek Bragga na kilkurdzeniowych (od 2 do 7 rdzeni w zależności od próbki) krzemionkowych światłowodach mikrostrukturalnych, które będą wykonywane w przypadku gdy InPhoTech Sp. z o. o. będzie realizowała projekt pt. "Zintegrowane światłowodowe czujniki punktowe na włóknach mikrostrukturalnych".

Załączniki:Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania technologii wytwarzania zaprojektowanych światłowodów jednordzeniowych oraz kilkurdzeniowych, które będą wykonywane w przypadku gdy InPhoTech Sp. z o. o. będzie realizowała projekt pt. "Zintegrowane światłowodowe czujniki punktowe na włóknach mikrostrukturalnych".

Załączniki:Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania technologii wytwarzania zaprojektowanych światłowodów jednordzeniowych oraz kilkurdzeniowych, które będą wykonywane w przypadku gdy InPhoTech Sp. z o. o. będzie realizowała projekt pt. "Rozproszone światłowodowe czujniki temperatury i naprężeń na włóknach wielordzeniowych".

Załączniki:Przedmiotem zamówienie jest wykonanie audytu w projekcie "Pasywne i aktywne światłowody wielordzeniowe w telekomunikacyjnych sieciach dostępowych"

Załączniki:Przedmiotem zamówienie jest wykonanie audytu w projekcie "Badania i opracowanie światłowodorowego czujnika dynamicznego pomiaru zmian ciśnienia"

Załączniki:
Postępowania ofertowe - Archiwum