sm
Pomiary spektralne

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy z zakresu fotoniki, InPhoTech może Państwu zaproponować szeroką gamę usług z zakresu pomiarów spektralnych.

    Oferujemy pomiary bazujące na następującym wyposażeniu:
  • wysokiej mocy źródła typu supercontinuum
  • zestaw laserów o zakresie długości fali od 405 nm do 1600 nm
  • optyczne analizatory widma dla zakresu 350-1700 nm
  • spektrometry o zakresie pomiarów 200-600 nm