solgain2
POF-S
Opracowanie efektywnego stałego łączenia POF ze standardowymi światłowodami

Światłowody plastikowe o różnej konfiguracji, w tym między innymi: mikrostrukturalne, przystosowane do zapisu siatek Bragga, pracujące w szerokim zakresie widmowym, stanowią strategiczny obszar rozwoju fotoniki w perspektywie 2030 roku. Zgodnie z obowiązującymi scenariuszami będą powszechnie wykorzystywane zarówno do krótkodystansowej (do 300 m) transmisji informacji, jak i w tanich układach czujnikowych. Ze względu na zdecydowanie niższą temperaturę topnienia światłowodów plastikowych w porównaniu do światłowodów ze szkła krzemionkowego oraz ich dużą elastyczność, do obcinania i łączenia tego typu światłowodów wymagana jest inna technologia niż w przypadku standardowych światłowodów telekomunikacyjnych. Celem projektu jest opracowanie technologii wykonywania połączeń spawanych światłowodów plastikowych, zarówno z innymi światłowodami plastikowymi, jak i światłowodami ze szkła krzemionkowego.