solgain2
OPOS
Badania i opracowanie dzielnika mocy optycznej wykorzystującego technologie światłowodów mikrostrukturalnych

Światłowodowe dzielniki optyczne opracowane w ramach niniejszego projektu znajdą zastosowanie przede wszystkim w optycznych telekomunikacyjnych sieciach dostępowych, zwłaszcza tych określanych mianem FTTH (Fibre To The Home). Obecnie stosowane dzielniki mocy optycznej wykorzystują elementy optyki zintegrowanej. Charakteryzują się one dość dużymi stratami, a dodatkowo konieczność montażu i integracji elementów optyki zintegrowanej i światłowodów jest dosyć droga, co jest poważną przeszkodą w upowszechnieniu sieci dostępowych FTTH. Celem projektu jest opracowanie koncepcji w pełni światłowodowego dzielnika sygnału optycznego, który będzie służył do podziału sygnału poszczególnych odcinków sieci optycznych, umożliwiając w ten sposób ekonomiczną, w pełni światłowodową, budowę sieci optycznych.