beacon fanout
BEACON
Skalowalna fotonika mikrofalowa niskiej mocy dla elastycznych terabitowych łączy telekomunikacyjnych i koherentnych łączy między-satelitarnych o dużej szybkości

Wykorzystanie wielu wiązek mające na celu zapewnienie dużej szybkości połączenia i pokrycia szerokiego obszaru sprawia, że rozmiary satelitów telekomunikacyjnych znacząco rosną. Wobec stale rosnącego zapotrzebowania na pojemności transmisji, wymagana jest zmiana technologii i architektury obecnych systemów transmisji satelitarnej. Nowa technologia musi dostarczyć praktyczne i skalowalne komponenty o niskim poborze mocy z wysoką wydajnością w trudnych warunkach.

Zobacz projekt