• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową wynalazku - światłowodowy dzielnik mocy optycznej

Firma InPhoTech realizuje projekt „Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową wynalazku - Światłowodowy Dzielnik Mocy Optycznej” w ramach programu PATENT PLUS IV. Całkowity koszt projektu wynosi 410 500,00 zł. Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kwotą w wysokości 279 102,40 zł.

Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu PATENT PLUS IV.

Więcej informacji o programie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-iv-konkurs/