• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: Zakup specjalistycznego modułu do szerokopasmowej charakteryzacji elementów i urządzeń fotonicznych jako możliwość świadczenia usług B+R na światowym poziomie”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Projekt: „Zakup specjalistycznego modułu do szerokopasmowej charakteryzacji elementów i urządzeń fotonicznych jako możliwość świadczenia usług B+R na światowym poziomie”

  • Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
  • Kwota całkowita: 4 895 400, 00 PLN
  • Kwota dofinansowana: 2 786 000, 00 PLN

Celem projektu jest poszerzenie oferty firmy InPhoTech o możliwość realizacji usług z zakresu charakteryzacji nowatorskich elementów opartych na światłowodach.

W ostatnich latach firmy rozwijające nowe elementy telekomunikacyjne zaczynają coraz bardziej odchodzić od standardów, m. in. w kontekście stosowanych długości fali. Jednocześnie testowanie tych nowych elementów wymaga odejścia od standardów w metodologii pomiaru oraz używanego sprzętu, co sprawia spore problemy podmiotom z branży telekomunikacyjnej. Z kolei w dziedzinie nietelekomunikacyjnych zastosowań światłowodów większość ośrodków charakteryzujących elementy optyczne wyposażona jest w sprzęt dostosowany do potrzeb telekomunikacyjnych. Zautomatyzowany układ źródeł światła połączony z know-how firmy InPhoTech pozwoli na pomiar funkcjonalności elementów bazujących na optyce światłowodowej nowej generacji w bardzo szerokim zakresie długości fali.

http://rpo.lubelskie.pl/

http://mapadotacji.gov.pl/

Zapytania ofertowe dotyczące projektu:

Zapytanie ofertowe nr 23.12.2016/1 w ramach w ramach działania 1.3 Infrastruktura badawczo rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Przedmiotem oferty jest Dostawa modułu do szerokopasmowej charakteryzacji elementów i urządzeń fotonicznych na bazie specjalnych włókien optycznych. Usługa ta realizowana będzie w ramach działania 1.3 RPO WL 2014 – 2020.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Data publikacji: 23.12.2016