• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: Moduł do precyzyjnych pomiarów i testów innowacyjnych komponentów przeznaczonych do pracy w laserach impulsowych o czasie trwania impulsu nie większym niż 500 fs

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Projekt: „Moduł do precyzyjnych pomiarów i testów innowacyjnych komponentów przeznaczonych do pracy w laserach impulsowych o czasie trwania impulsu nie większym niż 500 fs”

  • Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
  • Kwota całkowita: 3 735 405, 44 PLN
  • Kwota dofinansowana: 2 097 900, 00 PLN

Celem projektu jest poszerzenie oferty firmy InPhoTech o możliwość realizacji usług z zakresu charakteryzacji nowatorskich elementów opartych na światłowodach.

W ostatnich latach firmy rozwijające nowe elementy telekomunikacyjne zaczynają coraz bardziej odchodzić od standardów, m. in. w kontekście stosowanych długości fali. Jednocześnie testowanie tych nowych elementów wymaga odejścia od standardów w metodologii pomiaru oraz używanego sprzętu, co sprawia spore problemy podmiotom z branży telekomunikacyjnej. Z kolei w dziedzinie nietelekomunikacyjnych zastosowań światłowodów większość ośrodków charakteryzujących elementy optyczne wyposażona jest w sprzęt dostosowany do potrzeb telekomunikacyjnych. Zautomatyzowany układ źródeł światła połączony z know-how firmy InPhoTech pozwoli na pomiar funkcjonalności elementów bazujących na optyce światłowodowej nowej generacji w bardzo szerokim zakresie długości fali.

http://rpo.lubelskie.pl/

http://mapadotacji.gov.pl/

Szacowania dotyczące projektu

Zapytania ofertowe dotyczące projektu:

Zapytanie ofertowe nr 2018/11/06/1 w ramach w ramach działania 1.3 Infrastruktura badawczo rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Przedmiotem oferty jest moduł do precyzyjnych pomiarów i testów innowacyjnych komponentów przeznaczonych do pracy w laserach impulsowych o czasie trwania impulsu nie większym niż 500 fs.. Usługa ta realizowana będzie w ramach działania 1.3 RPO WL 2014 – 2020 w projekcie Oś Priorytetowa 1. Badania i Innowacje.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wykaz dostaw
Wzór raportu z odbioru
Data publikacji: 06.11.2018

Wynik
Data publikacji: 11.12.2018