• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: IPT OVERSCAN – konkurs III w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia
Zapytania ofertowe dotyczące projektu:

1) Aparatura

2) Materiały

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do prac badawczych

Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik numer 4 - Wykaz 3 dostaw materiałów
Data publikacji: 09.08.2018 r.

Informacja o wyniku
Data publikacji: 20.08.2018 r.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do prac badawczych


Szacowania
Data publikacji: 10.07.2019 r.


Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik numer 4 - Wykaz dostaw materiałów
Data publikacji: 01.08.2019 r.

Termin na składanie ofert dla postępowania ofertowego, zostaje przedłużony do dnia 14.08.2019r.
Data publikacji: 09.08.2019 r.

Szacowania

Data publikacji: 06.08.2019

Wynik

Data publikacji: 16.08.2019


3) Usługi/Ekspertyzy


4) Zatrudnienie

Zapytanie ofertowe nr 2018/09/06/01 - Specjalista ds. badawczych

Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji: 06.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2019/01/03/01 - Specjalista ds. badawczych

Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji: 03.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 2019/03/07/01 - Specjalista ds. badawczych

Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji: 07.03.2019 r.