• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: „NMKM+ – Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji”

„Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG

Projekt: „NMKM+ – Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji”

  • Beneficjent: InPhoTech Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Projekt finasowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG
  • Cel projektu: rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

    STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG

Zapytania dotyczące projektu