• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: „NMKM+ – Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji”

Zapytania ofertowe dotyczące projektu:

1) Aparatura

2) Materiały

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów optoelektronicznych do prac badawczych w ramach w ramach Konkursu: Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG

Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 - Wykaz 3 dostaw materiałów

Data publikacji: 19.06.2018 r.

Informacja o wyniku
Data publikacji: 02.07.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do wytwarzania światłowodów w ramach Konkursu: Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG

Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 - Wykaz 3 dostaw materiałów

Data publikacji: 19.06.2018 r.

Informacja o wyniku
Data publikacji: 24.07.2018 r.

3) Usługi/Ekcpertyzy

4) Zatrudnienie

Przedmiotem zamówienia 2018/06/21/01 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data publikacji: 21.06.2018 r.

Informacja o wyniku
Data publikacji: 03.07.2018 r.

Przedmiotem zamówienia 2018/06/21/02 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data publikacji: 21.06.2018 r.

Informacja o wyniku
Data publikacji: 03.07.2018 r.

Przedmiotem zamówienia 2018/06/21/03 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data publikacji: 21.06.2018 r.

Informacja o wyniku
Data publikacji: 03.07.2018 r.

Przedmiotem zamówienia 2018/06/21/04 jest zatrudnienie 2 pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data publikacji: 21.06.2018 r.

Informacja o wyniku
Data publikacji: 03.07.2018 r.

Przedmiotem zamówienia 2018/12/13/01 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data publikacji: 13.12.2018 r.

Informacja o wyniku
Data publikacji: 28.12.2018 r.

Przedmiotem zamówienia 2018/12/13/02 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data publikacji: 13.12.2018 r.

Informacja o wyniku
Data publikacji: 28.12.2018 r.