• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: Projekt „Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku - interferometru światłowodowego" w ramach poddziałania 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Priorytet: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej

    Projekt: „Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku - interferometru światłowodowego"

  • Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
  • Kwota całkowita: 758 063, 00 PLN
  • Kwota dofinansowana: 341 300, 00 PLN

    Celem projektu jest uzyskanie ochrony przemysłowej dla opracowanego wynalazku - interferometrycznego czujnika światłowodowego. Spodziewanym wynikiem realizacji projektu będzie wiązka patentów w wybranych krajach europejskich oraz USA, Japonii, Chinach, Korei Płd. i Australii.