• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: Projekt „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku – czujnika interferometrycznego" w ramach poddziałania 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Priorytet: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej

    Projekt: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku – czujnika interferometrycznego"

  • Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
  • Kwota całkowita: 783 366, 00 PLN
  • Kwota dofinansowana: 345 200, 00 PLN

    Celem projektu jest uzyskanie ochrony przemysłowej dla opracowanego wynalazku - czujnika interferometrycznego. Spodziewanym wynikiem realizacji projektu będzie wiązka patentów w wybranych krajach europejskich oraz USA, Japonii, Chinach, Korei Płd. i Australii.SZACOWANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU


ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PROEKTU