• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: Projekt „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku – czujnika interferometrycznego" w ramach poddziałania 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PROEKTU

Zapytanie ofertowe nr 2018/02/27/1 w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem „czujnik interferometryczny”.


Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Data publikacji: 27.02.2018

I zmiana

Zmiana zapytania ofertowe nr 2018/02/27/1 w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem „czujnik interferometryczny”. Treść ogłoszenia nie została w żaden sposób zmieniona. Zmianie uległy jedynie załączniki zamieszczone w bazie konkurencyjności w zakresie oznakowanie dokumentów. W pierwotnej wersji zostały one błędnie oznakowane logiem "Mazowsze serce Polski", dedykowanym dla innego typu projektów, natomiast w obecnej wersji zamiennie wprowadzono prawidłowe logo PARP-u. Zmiana ta w żaden sposób nie wpływa na treść zapytania ofertowego.


Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Data publikacji: 06.03.2018

II zmiana

Zmiana zapytania ofertowe nr 2018/02/27/1 w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem „czujnik interferometryczny”. Zmiana z dnia 07.03.2018r wprowadza zapis dodający wymóg co najmniej 1 zgłoszenie w klasie G02B 6/00 (Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa) oraz wymóg przeprowadzenia procedury przed urzędem patentowym Australii. W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony.


Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie

Data publikacji: 07.03.2018


Wynik

Data publikacji: 20.03.2018