• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: Projekt „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku – czujnika interferometrycznego" w ramach poddziałania 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
SZACOWANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego usług niezbędnych do realizacji projektu „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku – czujnika interferometrycznego” w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowanych ofert cenowych na poniższe usługi:

Szacowanie

Data publikacji: 25.01.2018