• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
 • +48 22 378 48 91
 • +48 22 409 91 451
 • [email protected]
Projekty: „Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2. Oś Priorytetowa: Wsparcie Otoczenia i Potencjału Przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

  Projekt: „Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji”

 • Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
 • Kwota całkowita: 48 806 400,00 zł
 • Kwota dofinansowana: 15 843 200,00 zł

  Celem projektu jest utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji. Wiodącą Krajową Inteligentną Specjalizacją, w którą wpisuje się niniejszy projekt jest KIS 18: „Optoelektroniczne systemy i materiały”. Rezultatem Projektu będzie opracowanie i wdrożenie na rynek nowych produktów i technologii w zakresie światłowodów specjalnych. Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe będą skupione wokół trzech obszarów badawczych: telekomunikacji nowej generacji, innowacyjnych czujników światłowodowych oraz nowoczesnych źródeł światła.

  http://mapadotacji.gov.pl/

  Szacowania dotyczące projektu