• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: „Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji”
Szacowania dotyczące projektu

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z dostarczeniem i uruchomieiem Stanowiska elektronicznego do analizy długookresowych oraz impulsowych sygnałów elektronicznych., zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowania na ww. aparaturę.
Szacowanie
Data publikacji: 05.06.2020 r.

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z zakupem stanowiska badawczego obliczeniowo–projektowego, sterowania pomiarami i akwizycji danych eksperymentalnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowania na ww. aparaturę.
Szacowanie
Data publikacji: 05.03.2020 r.

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z zakupem stanowiska badawczego starzeniowo-demonstracyjnego do badania elementów i urządzeń fotonicznych zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowania na ww. aparaturę.
Szacowanie
Data publikacji: 28.02.2020 r.

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z zakupem Moduł do pomiaru podstawowych parametrów światłowodów specjalnych (jedno/ wielordzeniowych; o bardzo małym/dużym polu modu), zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowania na ww. aparaturę.
Szacowanie
Data publikacji: 27.02.2020 r.

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z zakupem Modułu do pomiaru dyspersji modowej światłowodów specjalnych i silnej i słabej separacji między rdzeniami, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowania na ww. aparaturę.
Szacowanie
Data publikacji: 26.02.2020 r.

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z zakupem Modułu do wprowadzania zmian modulacji współczynnika załamania propagowanych modów w światłowodach specjalnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowania na w.w. aparaturę.
Szacowanie
Data publikacji: 21.02.2020 r.

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z zakupem Moduł do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i elementów światłowodowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowania na ww. aparaturę.
Szacowanie
Data publikacji: 22.01.2020 r.

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z zakupem Stanowiska elektronicznego do analizy długookresowych oraz impulsowych sygnałów elektronicznych., zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowania na ww. aparaturę.
Szacowanie
Data publikacji: 11.10.2019 r.

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z aparaturą naukowo-badawczą niezbędną do realizacji projektu w ramach POIR 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w zakresie i przez okres w jakim dana aparatura/sprzęt są wykorzystywane do realizacji projektu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowanych ofert cenowych na poniższe usługi/dostawy:
Załączniki:
Szacowanie dotyczące oferty cenowej na Stanowisko do opracowywania i charakteryzacji chemicznej światłowodów specjalnych i elementów światłowodowych.
Data publikacji: 18.03.2019 r.

Szacowanie dotyczące oferty cenowej na Moduł do pomiaru parametrów rozłożonych światłowodów specjalnych jedno i wielordzeniowych.
Data publikacji: 15.02.2019 r.

Szacowanie dotyczące aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu
Data publikacji: 06.11.2018 r.

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z dostarczeniem i uruchomieniem wyposażenia multimedialnego części wspólnych oraz sal konferencyjnych - pomieszczenia dedykowane działalności badawczorozwojowej w Centrum Badawczo Rozwojowym w Ołtarzewie.., zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowania na ww. usługę
Szacowanie
Data publikacji: 11.02.2022 r.

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z dostarczeniem i uruchomieniem wyposażenia multimedialnego części wspólnych oraz sal konferencyjnych - pomieszczenia dedykowane działalności badawczorozwojowej w Centrum Badawczo Rozwojowym w Ołtarzewie.., zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowania na ww. usługę
Szacowanie
Data publikacji: 05.05.2022 r..