• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: Projekt „Moduł do precyzyjnych pomiarów i testów innowacyjnych komponentów przeznaczonych do pracy w laserach impulsowych o czasie trwania impulsu nie większym niż 500 fs”
Szacowania dotyczące projektu

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego kosztów związanych z aparaturą naukowo-badawczą niezbędną do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 1.3 RPO WL 2014-2020, w zakresie i przez okres w jakim dana aparatura/sprzęt są wykorzystywane do realizacji projektu.