• Słomińskiego 17/31 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: Projekt „Opracowanie innowacyjnego światłowodowego multipleksera modowego” w ramach Działania 1.2 – Projekty badawczo-rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Działanie 1.2 - Projekty badawczo-rozwojowe

Projekt „Opracowanie innowacyjnego światłowodowego multipleksera modowego”

  • Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
  • Kwota całkowita: 5 401 717,80 zł
  • Kwota dofinansowana: 3 285 998,00 zł

Celem projektu jest opracowanie włókna umożliwiającego multipleksację modową, będącego odpowiedzią na nieustający wzrost zapotrzebowania na zwiększanie przepływności kanałów transmisyjnych w sieciach telekomunikacyjnych.

Głównymi funkcjonalnościami opracowanego w ramach projektu włóka do multipleksji modowej będzie w szczególności: bardzo dobra efektywność konwersji mocy ze światłowodu jednomodowego do modów wyższych rzędów, wysoka selektywność pobudzania adresowanych modów, możliwość dopasowania multipleksera do innej konstrukcji światłowodu kilku modowego, kompatybilność z istniejącymi technikami zwiększającymi ilość kanałów transmisyjnych. Ponadto opracowywany multiplekser będzie wykonany w technologii „all fiber”, co oznacza, że technologia będzie wykonana w konstrukcji całkowicie światłowodowej co zapewnia łatwe integrowanie jej z obecnie istniejącymi systemami transmisyjnymi.

https://www.funduszedlamazowsza.eu/

Szacowania dotyczące projektu

Zapytania ofertowe dotyczące projektu:

Zapytanie ofertowe nr 2019/03/08/2 w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest wynajem specjalistycznej aparatury umożliwiającej badanie morfologii materiałów oraz składu preform do opracowania metodologii wytwarzania światłowodów.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 8.03.2019

Wynik
Data publikacji: 04.04.2019

Zapytanie ofertowe nr 2019/03/08/1 w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest wynajem specjalistycznej aparatury do obróbki szkła.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 8.03.2019

Wynik
Data publikacji: 04.04.2019

Zapytanie ofertowe nr 2018/11/28/1 w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest wynajem specjalistycznej aparatury do wytwarzania preform na światłowody specjalne ze szkła krzemionkowego i szkieł high silica o obniżonej zawartości wody.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 28.11.2018

Wynik
Data publikacji: 8.02.2019

Zapytanie ofertowe nr 2019/01/03/1 w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do wytworzenia światłowodów.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 3.01.2019

Wynik
Data publikacji: 8.02.2019

Zapytanie ofertowe nr 2019/09/02/1 w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów światłowodowych, optoelektronicznych, mechanicznych i elektronicznych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wykaz dostaw
Data publikacji: 2.09.2019

Wynik
Data publikacji: 9.10.2019

Zapytanie ofertowe nr 2019/10/23/1 w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do wytworzenia światłowodów.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wykaz dostaw
Data publikacji: 23.10.2019

Zgodnie z zapisem pkt. III ust. 2 zapytanie ofertowego, Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na zbyt krótki okres publikacji.

Zapytanie ofertowe nr 2019/11/13/1 w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do wytworzenia światłowodów.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Wykaz dostaw
Data publikacji: 13.11.2019

Wynik
Data publikacji: 17.12.2019

Zapytanie ofertowe nr 2020/01/03/1 w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do wytworzenia światłowodów.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 03.01.2020

Wynik
Data publikacji: 04.02.2020