• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
  • +48 22 378 48 91
  • +48 22 409 91 451
  • [email protected]
Projekty: „NODUS – Nowe światłowody dla czujników rozłożonych pracujących w obecności promieniowania radioaktywnego”

Zapytanie ofertowe nr 2017/10/20/1 na dostawy materiałów do prac badawczych

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Załącznik nr 3 – Formularz rzeczowy
Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
Data publikacji: 20.10.2017 r.

Wynik zapytania ofertowego nr 2017/10/20/1 na dostawy materiałów do prac badawczych.

Informacja o wyniku
Data publikacji: 02.11.2017 r.


W związku z planowanym przeprowadzeniem audytu projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R prosimy o wycenę usługi audytu zewnętrznego.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania audytu projektu
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy dotyczące usługi wykonania audytu projektu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – klauzula ingormacyjna
Data publikacji: 27.11.2018 r.