• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
 • +48 22 378 48 91
 • +48 22 409 91 451
 • [email protected]
Projekty: Badania i opracowanie dzielnika mocy optycznej wykorzystującego technologię światłowodów mikrostrukturalnych

Przedmiotowy projekt zakładał przeprowadzenie niezbędnych prac B+R w celu opracowania koncepcji w pełni światłowodowego dzielnika sygnału optycznego, wykorzystywanego do podziału sygnału poszczególnych odcinków sieci optycznych, umożliwiając w ten sposób ekonomicznie opłacalną, w pełni światłowodową, budowę sieci optycznych.

Światłowodowe dzielniki optyczne, które były przedmiotem projektu, znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim w optycznych telekomunikacyjnych sieciach dostępowych, zwłaszcza tych określanych mianem FTTH (Fiber To The Home).

W porównaniu do wcześniej wykorzystywanych dzielnikach wykorzystujących elementy optyki zintegrowanej, dzielniki światłowodowe charakteryzują się mniejszymi stratami oraz niższymi kosztami montażu i integracji.

„Badania i opracowanie dzielnika mocy optycznej wykorzystującego technologię światłowodów mikrostrukturalnych”
 • Nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-06-017/11
 • Termin realizacji: 01.11.2011 – 31.10.2014
 • Źródło finansowania:Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych
 • Całkowity budżet: 6 023 459,96 PLN
 • Dofinansowanie: 3 954 531,91 PLN

 • Osoba do kontaktów: Małgorzata Abramowicz
 • Tel: +4822 409 91 45
 • e-mail: [email protected]


Dotacje na innowacje