UMCS
Maria Curie Skłodowska University
Pracownia Technologii Światłowodów UMCS posiada prawie czterdziestoletnie doświadczenie w wytwarzaniu włókien telekomunikacyjnych, specjalnych jak i fotonicznych. Aktualnie jest jedną z nielicznych uniwersyteckich jednostek badawczych w Europie posiadającą kompletną linię technologiczną do wytwarzania światłowodów, zawierającą aparaturę do wytwarzania preform, jak i wyciągania włókien. Wspiera InPhoTech poprzez wiedzę i doświadczenie w dziedzinie technologii wytwarzania światłowodów oraz poprzez udostępnienie infrastruktury technologicznej oraz badawczej.
UMCS home page