Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów to organizacja non-profit, której głównym celem jest działalność naukowa i naukowo-badawcza w dziedzinie fotoniki oraz technologii światłowodowych. Wspiera InPhoTech poprzez współpracę w zakresie badań podstawowych, udostępnianie infrastruktury, kształcenie przyszłych kadr oraz szkolenie pracowników.
PCFS home page