CoMIn
Coordination & Management in Innovation
CoMIn to specjalista w dziedzinie obsługi firm B+R. W szczególności firma ta odznacza się, niezwykle cenną dla InPhoTech, wiedzą w obszarze administracyjno-rachunkowym.
CoMIn wspiera InPhoTech w zakresie:

  • zarządzania projektami
  • rachunkowości B+R
  • pozyskiwania finansowania z zewnętrznych źródeł
  • opracowywania strategii działalności gospodarczej
  • organizacji wystaw, szkoleń, wyjazdów na konferencje i spotkania biznesowe oraz innych wydarzeń promujących badania oraz naukę
  • PR ukierunkowany na grupę docelową high-tec.